לקוח יקר , ברוך הבא לאתר הקניות אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע”מ .
להלן תקנון החנות בו מפורטים התנאים לרכישה באתרנו :

תקנון אי. גיל כרמל סוכנויות והפצה בע”מ – מספר עוסק 513393454

כל רכישה באתרנו מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון.

אי גיל כרמל סוכנויות והפצה בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת.
האתר משמש כחנות לשיווק של מוצרי החברה מעת לעת במחירי מבצע מיוחדים המוצרים הנ”ל יהיו
מסומנים במחיר מבצע. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים.
לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי
האשראי/פייפאל תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה
או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי
ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה.
הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

במקרה שהעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע ההזמנה הודעה לאחד מאמצעי
ההתקשרות שהשאיר בעת ביצוע ההזמנה. במקרה כזה תהיה החנות רשאית לראות עסקה זו
כמבוטלת .

ספירת ימי המשלוח המצוינים באתר תחל ממועד אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח המחיר למשלוח חבילה עד 200 ₪ יהיה 20 ₪ מעבר החבילה
תישלח בחינם

אי. גיל לא יהיה אחראי למשלוח שלא הגיע / הגיע פגום כל עוד הלקוח בחר באפשרות של דואר
רגיל .

אחריות למוצרים :

אי גיל הינה יבואנית של המותג אנרג’ייזר סוללות, מטענים וסוללות נטענות, מטענים סלולריים
ופנסים ובנוסף משווקת כלי עבודה ומוצרי ניקיון וטיפוח של קבוצת דנשר
האתר פועל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006 ניתנת
למוצרי חשמל ואלקטרוניקה בלבד שמחירם עולה על 150 ש”ח תעודת אחריות של היבואן או היצרן
במהלך השנה הראשונה. תנאים נוספים:

בלא תעודת אחריות של אי גיל שהונפקה למוצר שנרכש, לא יטופל המוצר במסגרת האחריות. גם אם
נרכש ב– אי גיל , יצוין משך האחריות על גבי תעודת האחריות.

האחריות תיכנס לתוקף מיום קבלת המוצר .

במקרה שצריך להפעיל את האחריות, מוטלת על הרוכש האחריות לשלוח את המוצר ל אי גיל כרמל
בע”מ ולהחזירו, כולל העלויות המשתמעות מכך.
האחריות על מוצר כוללת את כל רכיביו בתקופת האחריות הנקובה בחשבונית .
סימני שימוש לא סביר ע”י גורם לא מוסמך/הלקוח, יגרמו לפקיעת האחריות, במקרה כזה עלות הנזק
תחול על הרוכש.

העדפת תיקון המוצר על פני החלפתו, ולהיפך, הינה זכות השמורה לשיקול הדעת של צוות אי גיל
כרמל בע”מ בלבד.

מועדי אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם עד 7 יום מיום המכירה, אלא אם צויין מפורשות אחרת.
זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים
או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן
לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו. תנאים נוספים:

הזמנה טלפונית ללא אמצעי תשלום מראש אינו מחייב את החנות לספק את המוצר ואו לשריין את
המוצר והמחיר.

אופן המשלוח
אופן המשלוח ועלותו תקבע ע”י המזמין תוך בחירת האפשרויות העומדות לרשותו באתר.
התחייבות האספקה הינה התחייבותנו להוציא את המשלוח מהחנות לכיוון הלקוח עד תום ימי
האספקה המצוינים.
מרגע השילוח, זמן ההגעה תלוי אך ורק בסוג המשלוח שבחר המזמין.

ביטול עסקה

ביטול עסקה ייעשה תוך ע”פ כל דין, 14 ימים מקבלת המוצר וזאת ששווי המוצר מעל 50 ₪ , או
בשיקול דעת של אי. גיל כרמל ו/או מי מבעליה .

הודעה על הביטול תימסר בדוא”ל/דואר לבית העסק בכתובת: info@igil.co.il

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל
הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי
ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן, וכספו לא יושב
בגין המשלוח .

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה
אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול,
המוצר יוחזר על חשבון החברה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.

לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי

הבהרות נוספות

החברה אינה אחראית  לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו
כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות במקרה של רכישה המתבצעת באמצעות
כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג; כלשהו שייכנס
לאתר ויגרום נזק.
למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר
אשר הוזמן ונרכש בפועל ע”י הלקוח באתר.
החברה פועלת לשמירת תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות
לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להגרם לו ו/או לצד ג כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או תקלה
טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון)
שתנבע ממעשה או מחדל או רשלנות ספקי אינטרנט או תקשורת טלפונית.

אבטחה ופרטיות

בעל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת
הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL
בשימושך באתר הנך מסכים ומתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר,
לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל
רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. אנו נפעל בכל דרך חוקית
כנגד מבצעי הפעולות האסורות כמפורט בתקנון זה.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם
בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או
ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא
בהרשאה.

בעל האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר
בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים
לידי גורם צד ג ללא הסכמת הלקוח. בעל האתר אינו אחראי בקשר לחשיפת פרטי הלקוח או כל
שימוש לרעה ובלבד וחשיפה כאמור לא בוצעה על ידו.